Titlul Proiectului: SA STII MAI MULTE SA FII MAI BUN! 

  1. Tipul de activităţi derulate: cultural –artistice,de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă,de  ecologie şi protecţia mediului, de educaţie pentru societate,  de educaţie religioasă, de educaţie  plastica, concurs,educatie sanitara,activitati sportive
  2. Parteneri implicaţi: Biblioteca Judeteana I.C.Sbierea, Clinica stomatologica „Newdent”, Expozitia interactiva “Egiptul Antic” Iulius Mall Suceava, Fabrica de inghetata „BettyIce” Suceava, , Muzeul de Stiintele Naturii Suceava, parintii gradinitei,
  1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor Biblioteca, Muzeu,  Cabinet stomatologic, Sala de sport, Fabrica

 Obiective:

-Facilitarea integrării  gradiniţei in comunitate ;

-stimularea interesului de participare la concursuri;

-formarea deprinderilor de igienă personală și alimentație sănătoasă;

-implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

-stimularea curiozităţii copiilor pentru investigarea realităţii înconjurătoare;

-cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a regulilor  de securitate personală;

-cunoaşterea unor obiective culturale  din oraşul Suceava;

-cunoaşterea  unor valori ale artei tradiţionale populare;

-dezvoltarea armonioasă a organismului, exersarea simțului ritmic, artistic, estetic, motric

-exersarea unor deprinderi practic-aplicative, artistico-plastice

-asimilarea de cunoștințe, dezvoltarea simțului estetic și artistic;

-fixarea unor cunoştinţe şi comportamente privind  mediul natural;

-dezvoltarea interesului pentru carte şi lectură

  1. Concluzii/ rezultate:

– Copiii au manifestat interes și preocupare pentru toate activitățile desfășurate;

– Copiii au ȋnțeles ca sănătatea se menține printr-o alimentație sănătoasă si prin practicarea diferitelor activități sportive;

–  Atragerea in  activitati educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunitatii;

– Expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ( fişe de lucru, lucrari ale copiilor);

– Dobandirea de catre copiii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi prin activităţi extracurriculare;

– Posibilitatea de a-şi forma un comportament responsabil,deschisspre comunicareşi iniţiativă;

– Însuşirea unor reguli igienico-sanitare privind consumul de alimente, fructe, legume;

– Preşcolarii au înţeles mai bine importanţa respectării regulilor de igienă dentară;

– Bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine  colegii şi de a consolida relaţia cu aceştia;