Titlul Proiectului: SA STII MAI MULTE SA FII MAI BUN!

 

  1. Tipul de activităţi derulate[1]: cultural –artistice,de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă,de  ecologie şi protecţia mediului, de educaţie pentru societate,  de educaţie religioasă, de educaţie  plastica, concurs,educatie sanitara,activitati sportive
  2. Parteneri implicaţi: Biblioteca si Libraria AGAPE, cabinetul stomatologic „Dentestetic”, Colegiun nationl „Mihai Eminescu” Suceava, Liceul „Petru Rares” Suceava, Gradina Zoologica Ilisesti, Caminul de ingrijire si alinare „Casa Victor” Ilisesti, Casa memoriala si muzeul „Ciprian Porumbescu” Stupca
  1. Menţionarea spaţiilor de desfăşurare a activităţilor Biblioteca, Gradina Zoologica, Muzeul si Casa Memoriala,  Cabinetul stomatologic Dentestetic, Camin de batrani, Gradinita, Sala de sport

 Obiective:

-Facilitarea integrării  gradiniţei in comunitate ;

-stimularea interesului de participare la concursuri;

-formarea deprinderilor de igienă personală și alimentație sănătoasă;

-implicarea familiei în activităţile extraşcolare;

-stimularea curiozităţii copiilor pentru investigarea realităţii înconjurătoare;

-cunoaşterea şi respectarea normelor necesare integrării în viaţa socială, precum şi a regulilor  de securitate personală;

-cunoaşterea unor obiective culturale  din oraşul Suceava;

-cunoaşterea  unor valori ale artei tradiţionale populare;

-dezvoltarea armonioasă a organismului, exersarea simțului ritmic, artistic, estetic, motric

-exersarea unor deprinderi practic-aplicative, artistco-plastice

-asimilarea de cunoștințe, dezvoltarea simțului estetic și artistic;

-fixarea unor cunoştinţe şi comportamente privind  mediul natural;

-dezvoltarea interesului pentru carte şi lectură

  1. Concluzii/ rezultate:

– Copiii au manifestat interes și preocupare pentru toate activitățile desfășurate;

– Copiii au ȋnțeles ca sănătatea se menține printr-o alimentație sănătoasă si prin practicarea diferitelor activități sportive;

–  Atragerea in  activitati educaţionale a unui număr cât mai mare de membrii ai comunitatii;

– Expoziţie cu materialele de dezvoltare extracurriculară ( fişe de lucru, lucrari ale copiilor;

– Dobandirea de catre copiii din grupurile ţintă de competenţe şi abilităţi prin activităţi extracurriculare;

– Posibilitatea de a-şi forma un comportament responsabil,deschisspre comunicareşi iniţiativă;

– Însuşirea unor reguli igienico-sanitare privind consumul de alimente, fructe, legume;

– Preşcolarii au înţeles mai bine importanţa respectării regulilor de igienă dentară;

– Bun prilej de a-şi cunoaşte mai bine  colegii şi de a consolida relaţia cu aceştia;

– Pregătirea optimă a preşcolarilor pentru participarea la concursul „Comori in cer”

 

 

 

Nici un comentariu pana acum.

Adauga un comentariu

Nume (obligatoriu)

Email (nu va fi publicat) (obligatoriu)

Website