Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în majoritatea ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.

Opţionalul ,,Sănătate de la toate”, prin abordarea şi strategia de derulare, este astfel proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în realitatea şi nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi formeze un stil de viaţă sănătos.