Scurta prezentare

Gradinita nr. 20 “Samariteanul” a fost infiintata in anul 1996 avand un numar de doua grupe cu un efectiv de 50 de copii. In prezent activitatea se desfasoara cu un numar de 40 de copii intre 3-6 ani repartizati pe cele doua nivele de varsta prevazuta de programa (Nivel I 3-5 ani, Nivel II 5-6 ani).
Sediul este in Suceava, str. Dragos Voda, nr. 28 A, activitatea desfasurandu-se in 3 sali de clasa, zilnic intre orele 9.00 – 13.00.

Gradinita Samariteanul nr.20 Suceava este acreditata  conform Ordinului Ministrului Educatiei Nationale cu nr. 4233 din 16.07.2013 si evaluata extern de catre ARACIP in anul 2018.

Cadrul normativ pentru desfasurarea procesului instructiv-educativ în invăţământul preşcolar, este asigurat de Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Impreuna vrem sa purtam de grija pentru binele copilului dumneavoastra, caci el petrece o mare parte a zilei in institutia noastra. Intr-o atmosfera de siguranta si de incredere, dorim sa-i oferim copilului posibilitati multiple de invatare.

 

Personal didactic

Obiectivul general

personalObiectivul nostru este formarea si dezvoltarea aptitudinilor de insusire si formare a capacitatilor de invatare a copilului prescolar si stimularea si extinderea potentialului sau creator.
Activitatea didactica se desfasoara conform Curriculumului pentru Educatie timpurie (2019).

Programa cuprinde toate activităţile existente în interiorul structurii organizaţionale a grădiniţei de copii, destinate sa promoveze şi să stimuleze dezvoltarea intelectuală, afectivă, socială şi fizică a fiecărui copil în parte şi are în vedere atingerea următoarelor finalităţi ale educaţiei timpurii (de la naştere la 6/7 ani):
• Dezvoltarea liberă, integrală şi armonioasă a personalităţii copilului, în funcţie de ritmul propriu şi de trebuinţele sale, sprijinind formarea autonomă şi creativă a acestuia.
• Dezvoltarea capacităţii de a interacţiona cu alţi copii, cu adulţii şi cu mediul pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi, atitudini si conduite noi. Încurajarea explorărilor, exerciţiilor, încercărilor si experimentărilor, ca experienţe autonome de învăţare;
• Descoperirea, de către fiecare copil, a propriei identităţi, a autonomiei şi dezvoltarea unei imagini de sine pozitive;
• Sprijinirea copilului în achiziţionarea de cunoştinţe, capacităţi, deprinderi şi atitudini necesare acestuia la intrarea în şcoală şi pe tot parcursul vieţii.
Gradinita Samariteanul urmareste o continua optimizare a procesului de predare – invatare – evaluare si o permanenta preocupare in crearea conditiilor de activitati proprii fiecarei varste.

Obiective specifice

Parcurgerea programei cu accent pe valoarea formativa a cunostintelor:
– realizarea planului de invatamant;
– utilizarea jocului ca forma de invatamant si specializare;
– planificarea si realizarea de programe educative si de parteneriat;
– insusirea unor limbi straine – engleza, germana, italiana – prin folosirea personalului atestat al gradinitei;
– Initierea pe calculator;

Accentuarea educatiei moral-civice prin elemente de etica elementara crestina, avandu-se in vedere provienenta copiilor inscrisi din medii sociale diferite, cat si din confesiuni religioase diferite. Actul educational nu urmareste inocularea unor convingeri religioase specifice unei confesiuni anume, copiii fiind familiarizati cu notiuni generale ale crestinismului.
Valorificarea potentialului fizic si psihic al fiecarui copil prin cresterea ponderii activitatilor liber-creative.
Dezvoltarea colaborarii cu unitati similare: ISJ Suceava, Casa Corpului Didactic, comunitatea locala, cu parintii, cu gradinitele si scolile de stat pentru relatii necesare si benefice intr-un cadru adecvat.