Vino in Tara cifrelor!

Pentru a ajunge ca un copil să opereze cu numere, trebuie să-și însușească cunoștințe, priceperi și deprinderi specifice matematicii începând de la grupa mică. Aprecierea globală a cantității este o etapă împortantă în însușirea noțiunii de număr. Pentru a înțelege noțiunea de număr, copiii de 3-4 ani trebuie să perceapă aspectul cantitativ al mulțimii. Numărul reprezintă pentru ei o însușire a obiectelor, fiind confundat cu procesul de numerație. Numărul nu este înțeles sub aspectul lui cardinal, ci ca număr ordinal, termen al unei serii ordonate de la mic la mare, ca reper într-o succesiune cantitativă. Numărul numește locul în șirul numeric pentru că nu are capacitatea de a înțelege aspectul cantitativ al mulțimii.