Activităţile opţionale intră tot în categoria activităţilor de învăţare, respectiv a celor de dezvoltare personală şi se includ în programul zilnic al copilului în grădiniţă. Ele sunt alese de către părinţi, din oferta prezentată de unitatea de învăţământ la 15 septembrie şi aprobată de către Consiliul director al unităţii.
Opţionalele pot fi desfăşurate de către educatoarele grupei sau de un profesor specialist, care va lucra în echipă cu acestea. Activităţile opţionale au menirea de a descoperi şi dezvolta înclinaţiile copiilor şi de a dezvolta abilităţi, ca o premiză pentru performanţele de mai târziu.

Educaţie creştină

Deşi Dumnezeu i-a dat părintelui responsabilitatea creşterii şi educării copilului, noi, colectivul grădiniţei, ne simţim deosebit de onoraţi de faptul că ni s-a acordat şi nouă harul de a fi împreună lucrători la şlefuirea celei mai minunate şi frumoase perle vii: SUFLETUL COPILULUI.
Află mai mult »

Sănătate de la toate

Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în majoritatea ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.
Află mai mult »

Limba Engleză, Limba Germană sau Limba Italiană

In momentul de faţă, cunoaşterea unei limbi străine constituie însăşi condiţia integrării în societate. S-a constatat că cei care au început învăţarea unei limbi străine de la o vârstă fragedă şi au studiat-o cel puţin 4 ani, au fost primii în obţinerea celor mai bune rezultate în comparaţie cu cei care au studiat acelaşi număr de ani, dar mai târziu.
Află mai mult »

Muzică şi instrument

Muzica este folosită în grădiniţe în scopul cultivării simţului melodic, ritmic, polifonic, a sensibilităţii şi dragostei pentru arta sunetelor. La fel ca poezia, muzica face parte din sfera educaţiei intelectuale, contribuind la dezvoltarea memoriei, a percepţiiilor auditive, a pronunţiei corecte, a atenţiei, a imaginaţiei. Forma cea mai obişnuită este cea corală, dar se folosesc şi formele: solo voce, orchestra, solo instrument, grup vocal, duet etc.
Află mai mult »

Educaţie fizică

Modul de munca şi viaţă contemporan, care solicită omul din punct de vedere intelectual şi fizic însă fragmentar, impune ca măsură educativă şi compensatorie un program de formare motrică eficientă pentru toţi oamenii, în special pentru copii.
Află mai mult »

Prietenul meu, calculatorul

Ca urmare a dotării grădiniţelor cu calculatoare, programa instructiv-educativă lasă la îndemâna cadrelor didactice posibilitatea abordării unui nou opţional, denumit în grădiniţă “Prietenul meu, calculatorul”.
Află mai mult »

Şcoala Duminicală

La programul obişnuit pe care Grădiniţa îl desfăşoara de Luni până Vineri, se alătură şi Şcoala Duminicală, desfăşurată pe mai multe nivele, în ziua de Duminică.
Află mai mult »